Publicació

Pesseigadesportada

Pessigades, llibre autoeditat per l’escriptor Sergi Corral.
Il·lustracions de  Fidel Pereiro.

+ Imatges

Pessigades, libro autoeditado por el escritor Sergi Corral.
Ilustraciones de Fidel Pereiro.

+ Imágenes

Pessigades
Edita Printforlife,s.l.
Part dels beneficis van destinats a L’ONG Mans Unides.
©2013 Sergi Corral, ©2013 Fidel Pereiro
ISBN 978 84 941282 0 2

Pessigades, La Columna. Il·lustracions per a la columna Pessigades de L’Informador de Martorell. Revista de publicació setmanal.  Del jul. 2012 – set. 2013.

+ Imatges

Pessigades, La Columna. Ilustraciones para la columna Pessigades de L’Informador de Martorell. Revista de publicación semanal. Del jul. 2013 – sept. 2013.

+ Imágenes


Usethesun5

Use the Sun, són 13 il·lustracions inspirades en les 12 postures de la Salutació al Sol (o sûria namaskär) del hatha ioga. Il·lustracions creades especialment pel IV Festival del Llibre d’artista i de la petita edició, Barcelona. Publicades en el llibre del Festival «Use a Book».

+ Imatges

Use the Sun, son 13 ilustraciones inspiradas en las 12 posturas del Saludo al Sol (o sûria namaskär) del hatha yoga. Ilustraciones creadas especialmente para el IV Festival del Libro de artista y de la pequeña edición, Barcelona. Publicadas en el libro del Festival «Use a Book».

+ Imágenes

USE A BOOK
©2011 Consulta, librieprogetti & Elisa Pellacani
ISBN 978 88 89156 25 4


Lasombra2

La sombra, editat per Consulta, Libri i Progetti. És una Editorial Italiana especialitzada en llibres d’art antic i contemporani, col·leccions de poemes, narrativa, assajos, catàlegs fotogràfics,   llibres il·lustrats i llibres d’artista de tiratge limitat.
Editat dins de la col·lecció Plegaditos i caffé. Tiratge de 100 exemplars numerats.

+ Imatges

La sombra, editado por Consulta, Libri e Progetti. Es una Editorial Italiana especializada en libros de arte antiguo i contemporáneo, colecciones de poemas, narrativa, ensayos, catálogos fotográficos, libros ilustrados y libros de artista de tirada limitada.
Editado dentro de la colección Plegaditos e caffé. Tirada de 100 ejemplares numerados.

+ Imágenes

Plegaditos e caffé
ediciones limitadas
Consulta, librieprogetti
©2010 Fidel Pereiro
ISBN 88 978 89156667