Pessigades

 

Pessigades, llibre editat per l’escriptor Sergi Corral.
Il·lustracions de Fidel Pereiro.

Pessigades, libro editado por el escritor Sergi Corral.
Ilustraciones de Fidel Pereiro.

Pessigades
Edita Printforlife,s.l.
Part dels beneficis van destinats a L’ONG Mans Unides.
©2013 Sergi Corral, ©2013 Fidel Pereiro
ISBN 978 84 941282 0 2