Projectes

 

Aparador de Sant Jordi de BOLIBAR, abril 2016,
per Gemma Mercader i Fidel Pereiro.

Conjunt de llibres fets a mà. Consisteix en un llibre central de 4 metres de llargada, construït a partir de catàlegs antics de tiradors i ferratges de BOLIBAR (catàlegs del 1910 al 1940). Llibre penjat del sostre i que cau fins a terra simulant la esquena d’un drac.
I al costat del Llibre-Drac llibres creats amb diferents plecs amb peces antigues. Un petit homenatge a la feina artesanal.

+ Fotos

Bolibarprojec

Escaparate de Sant Jordi de BOLIBAR, abril 2016.
Conjunto de libros hechos a mano por Gemma Mercader y Fidel Pereiro.

Consiste en un libro central hecho a mano, de 4 metros de longitud, construido a partir de catálogos antiguos de tiradores y piezas de hierro de BOLIBAR (catálogos del 1910 al 1940). Libro colgado del techo y que cae hasta el suelo simulando la espalda de un dragón.
Y junto al Libro-Dragón libros creados con diferentes pliegues con piezas antiguas. Un pequeño homenaje al trabajo artesanal.

+ Fotos