Llibres

arqueroweb1

+Fotos

El Arquero, Fidel Pereiro

Petita edició. 5,5 x 12,5 x 3 cm. Acordió enquadernat per l’autor amb paper reciclat i cartró. El text està mecanografiat amb una màquina d’escriure Olivetti. Les il·lustracions reproduïdes sobre planxes de goma a dos colors. Amb finestres que s’obren com un pop-up.

El millor tret de la fletxa és cap a un mateix.

El Arquero, Fidel Pereiro. Pequeña edición. 5,5 x 12,5 x 3 cm. Acordeón encuadernado por el autor con papel reciclado y cartón. El texto está mecanografiado con una máquina de escribir Olivetti. Las ilustraciones reproducidas sobre planchas de goma a dos colores. Con ventanas que se abren como un pop-up.

El mejor disparo de la flecha es hacia uno mismo.


inevitablewebplus

+Fotos

Inevitable, Fidel Pereiro.

Petita edició enquadernada per l’autor. 12,5 cm x 10,4 cm x 1,8 cm. Un sol full tallat en zig-zag i plegat en forma d’acordió. El full obert 76,48 cm x 72 cm. Barcelona, 2017

Inevitable és un llibre íntim dedicat als cors robats que en silenci romanen a les fosques.

Inevitable, Fidel Pereiro. Pequeña edición encuadernada por el autor. 12,5 cm x 10,4 cm x 1,8 cm. Una sola hoja cortada en zig-zag y plegado en forma de acordeón. La hoja abierta 76,48 cm x 72 cm.

Inevitable es un libro íntimo dedicado a los corazones robados que en silencio permanecen a oscuras.


Elllibredelcauhome

+Fotos

El llibre del cau, Gemma Mercader i Fidel Pereiro.

Petita edició de 30 còpies. Cada llibre és original realitzat sobre planxes  amb tinta de grabat. 16 x 22 x 2 cm. Acordió de 4 metres de llarg i enquadernat amb tapa dura pels autors. Presentat al Festival de Llibre d’artista i la petita edició «Game Book». Organitzat per ILDE, Barcelona 2016.

Dos personatges perduts enmig del no res. – On vols caure?

El llibre del cau, Gemma Mercader i Fidel Pereiro. Pequeña edición de 30 copias. Cada libro es original realizado sobre planchas con tinta de grabado. 16 x 22 x 2 cm. Acordeón de 4 metros de largo y encuadernado con tapa dura por los autores. Presentado en el Festival de Libros de artista y de la pequeña edición «Game Book». Organizado por ILDE, Barcelona 2016.

Dos personajes perdidos en medio de la nada. – Dónde quieres caer?


 

pequeñosilencioencontradohome

+Fotos

Pequeño silencio encontrado, Montserrat Ordiñana i Fidel Pereiro.

Petita edició enquadernat a má. 10,5 x 8,8 x 2,5 cm. Acordió (4,10 m, obert). Foto: Laura Sassi. Llibre presentat al Festival «Book Seeds», Festival del llibre d’artista i la petita edició. Organitzat per ILDE, Barcelona 2015.

Un viatge en silenci, intimitat, relació.

Pequeño silencio encontrado, Montserrat Ordiñana i Fidel Pereiro. Pequeña edición encuadernada a mano. 10,5 x 8,8 x 2,5 cm. Acordeón (4,10 m, abierto). Foto: Laura Sassi. Libro presentado en el Festival «Book Seeds», Festival del libro de artista i la pequeña edición. Organizado por ILDE, Barcelona 2015.

Un viaje en silencio, intimidad, relación.


asídeamargoyasíhome

+Fotos

Así de amargo y también así de dulce, Fidel Pereiro.

Petita edició enquadernat a mà. 11 x 14 x 0,5 cm. Doble acordió. Festival de Llibres d’artista i la petita edició «ONE&TEN». Premi «Biblioteca dels autors», Organitzat per ILDE, Barcelona 2013.

Tracta de la tristesa i alegria, emocions que coexisteixen fent-nos créixer i evolucionar.

Así de amargo y también así de dulce, Fidel Pereiro. Pequeña edición encuadernado a mano. 11 x 14 x 0,5 cm. Doble acordeón. Presentado en el Festival de Libros de artista i la pequeña edición «One&Ten». Premio «Biblioteca de los autores». Organizado por ILDE, Barcelona 2013.

Trata de la tristeza que convive con la alegría. Emociones que coexisten haciéndonos crecer y evolucionar.


enuninstantehome

+Fotos

En un instante, Fidel Pereiro.

Llibre únic, 16 x 21 x 2 cm. Enquadernat a má per l’autor. Flag book. Premi «Projecte destacat», llibreria Abracadabra. Exposició «Moving Books», Barcelona 2010.

…Segueixo aquí, observant el moviment, en la quietud calmada de la meva pròpia decisió…

En un instante, Fidel Pereiro Libro único, 16 x 21 x 2 cm. Encuadernado a mano por el autor. Flag book. Premio «Proyecto destacado» , librería Abracadabra. Exposición «Moving Books», Barcelona 2010.

…Sigo aquí, observando el movimiento, en la quietud calmada de mi propia decisión…


Mundosinvisibleshome

+Fotos

Mundos invisibles, Fidel Pereiro.

Llibre únic, 16 x 23 x 1 cm. Enquadernat a má per l’autor. Tapa dura. Flag Book. Foto Sylvia Gusan. Presentat al Festival de Llibres d’artista i petita edició «Human Book». Organitzat per ILDE, Barcelona 2010.

…No em desempareu de nit ni de dia…

Mundos invisibles, Fidel Pereiro. Libro único. Encuadernado a mano por el autor. Tapa dura. Flag Book. 16 x 23 x 1 cm. . Foto: Sylvia Gusan. Presentado en el Festival de Libros de artista y la pequeña edición «Human Book». Organizado por ILDE, Barcelona 2010.

…No me desampares ni de noche ni de día…


Sacrificiohome

+Fotos

El sacrificio. Poema de Sayuka, Fidel Pereiro.

Petita edició  amb paper japonès. 11 x 15 x 0,7 cm (tancat). Llibre presentat al Festival de Llibres d’artista i la petita edició «Imagine Books». Organitzat per ILDE, Barcelona 2009.

«…Resignada contemplo la meva imatge amagada en el Bosc Secret…»

El sacrificio. Poema de Sayuka, Fidel Pereiro. Pequeña edición en papel japonés. 11 x 15 x 0,7 cm (cerrado). Libro presentado en el Festival de Libros de artista i la pequeña edición «Imagine Books». Organizado por ILDE, Barcelona 2009.

«…Resignada contemplo mi imagen escondida en el Bosque Secreto…»


finestreshome

+Fotos

Finestres, Fidel Pereiro.

Llibre únic. Enquadernat per l’autor. 12 x 10,50, x 1,8 cm (tancat). Acordeón. Llibre presentat al Festival «Como Pedro por mi casa» a la llibreria La Central, Barcelona 2009.

Finestres que mostren allò que la ciutat guarda, com un mirall, l’imaginari del propi ésser.

Finestres, Fidel Pereiro. Libro único. Encuadernado por el autor. 12 x 10,50 x 1,8 cm (cerrado). Acordeón. Libro presentado en el Festival «Como Pedro por mi casa» a la librería La Centra, Barcelona 2009.

Ventanas que muestran aquello que la ciudad guarda, como un espejo, el imaginario del propio ser.


arquitectohome

+Fotos

El aliento del arquitecto, Fidel Pereiro.

Llibre únic. Enquadernat a má per l’autor. 15,7 x 10,30 x 1 cm. Exposición «Permanencias» a la Escola Massana Permanent, Barcelona 2009.

Un deliri d’imatges que reflecteixen una ciutat imaginària que es construeix i es destrueix amb la tensió d’un fil, el fil de la vida.

El aliento del arquitecto, Fidel Pereiro. Libro único. Encuadernado a mano por el autor. 15,7 x 10,30 x 1 cm. Exposición «Permanencias» en la Escola Massana Permanent, Barcelona 2009.

Un delirio de imágenes que reflejan una ciudad imaginaria que se construye y se destruye con la tensión de un hilo, el hilo de la vida.


Noplacelikehomehome

+Fotos

No place like home, Fidel Pereiro.

Llibre únic. 18 x 26 x 1 cm (tancat). Foto: Elio Germani. Presentat al Festival del Llibre d’artista i la petita edició «Print a Book». Organitzat per ILDE, Barcelona 2008.

Un llibre per ser enviat a un mateix, o no.

No place like home, Fidel Pereiro. Libro único 18 x 26 x 1 cm (cerrado). Foto: Elio Germani. Presentado en  el Festival del Libro de artista y la pequeña edición «Print a Book». Organizado por ILDE, Barcelona 2008.

Un libro para ser enviado a uno mismo, o no.