Use the Sun

 

Il·lustracions creades especialment pel IV Festival del Llibre d’artista i de la petita edició, Barcelona.
Publicades en el llibre del Festival «Use a Book».

Ilustraciones creadas especialmente para el IV Festival del Libro de artista y de la pequeña edición, Barcelona.
Publicadas en el libro del Festival «Use a Book».

USE A BOOK
©2011 Consulta, librieprogetti & Elisa Pellacani
ISBN 978 88 89156 25 4