La Sombra

 

La Sombra, escrit i il·lustrat per Fidel Pereiro.
Tiratge de 100 exemplars numerats.

La Sombra, escrito e ilustrado por Fidel Pereiro. 
Tirada de 100 ejemplares numerados.

Plegaditos e caffé
ediciones limitadas
Consulta, librieprogetti
©2010 Fidel Pereiro
ISBN 88 978 89156667